Internetowa platforma prezentacji wyników

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

261 660 404 w godz. 7.00-14.00

analityka@4wsk.pl

4wsk.pl

dni robocze od 7.00-13.00

Przesłanie nowego hasła